ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

amelyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét
Alapítványunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

1. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?
Alapítványunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:
       a) a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.
       b) a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
       c) az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
       d) Alapítványunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
       e) a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
       f) megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.


Alapítványunk az Ön személyes adatait
       a) az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk,
       b) szerződéses kapcsolat előkészítése, illetve szerződéskötés és utána az Ön adatait szerződéses jogcímen kezeljük,
       c) egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét,
       d) illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Alapítványunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

 1.        Kik vagyunk?

Alapítványunk: Karinthy Frigyes Gimnázium Stúdium Alapítvány

Alapítványunk székhelye:  1183., Budapest, Thököly u.7.

Alapítványunk postacíme:  1183., Budapest, Thököly u.7.

Alapítványunk honlapja: https://karmun.hu/

Kapcsolattartás:  Salamon Attila

E-mail címünk:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adószámunk:  19664613-2-43

Bankszámlaszámunk: 11784009-20300065

Alapítványunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Alapítványunk az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

NÉV

CÍM

TEVÉKENYSÉG

 Karinthy Frigyes Gimnázium

  1183., Budapest, Thököly u.7.

Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás

 -

-

Számviteli, adószakértői tevékenység

 Dienes Ádám

 1183., Budapest, Thököly u.7.

Számítógépes programozás

 Karinthy Frigyes Gimnázium

 1183., Budapest, Thököly u.7.

Világháló-portál szolgáltatás

Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoztatónkban.

Az általunk kezelt adatok: 

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja

Jogalap

Kezelt adatok

Időtartam

 

Honlap látogatása

Cél a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása,

a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása,

a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítás,

a látogatottság mérésére,

statisztikai célok

Alapítványunk jogos érdeke

IP cím

a látogatás időpontja

a meglátogatott aloldalak adatai,

az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa

1 hónap

 

Kapcsolatfelvétellel kapcsolatos adatkezelés

az Alapítvány küldetésének teljesítése, kapcsolati háló bővítése, rendezvényekről érdeklődők tájékoztatása

hozzájárulás

teljes név

e-mail cím

telefonszám

levelezési cím

egyéb személyes üzenet

általános tájékoztatás esetén 3 év, illetve a hozzájárulás visszavonásáig

 

Adománygyűjtés

az adományozás célja:

tanulmányi versenyek, diákrendezvények résztvevőinek támogatása, szponzoráció, feladatgyűjtemények, egyéb szakkönyvek kiadása

hozzájárulás

teljes név

e-mail cím

telefonszám

levelezési cím

egyéb adatok

(adomány összege, fizetés módja, stb.)

ill. az adótörvényekben meghatározott adatok (kedvezmény igénybevétele esetén)

adományozás esetén 15 évig,

ill. az adó- és számvitelre vonatkozó jogszabályokban meghatározott időtartam,

 ill. a hozzájárulás visszavonásáig

 

Ügyintézés, panasz

panaszra válaszadás

Cél a panaszok lehető legzökkenőmentesebb kezelése

jogi kötelezettség

teljes név

e-mail cím

telefonszám

levelezési cím

egyéb személyes üzenet

jogszabály alapján

 

Ügyfél- és partnerkapcsolatok

Cél alapítványunk rendezvényeinek szervezése és lebonyolítása, könyvárusítás, ezzel kapcsolatban az ügyfél- és partnerkapcsolataink fenntartása, a szerződéseink előkészítése, szerződéseink teljesítése, garanciális ügyeink intézése

szerződés előkészítése, teljesítése (természetes személy esetén),

jogszabályi kötelezettség (számlázás tekintetében)

szerződéses partnerünk jogos érdeke (nem természetes személy szerződő partnereink természetes személy képviselői esetében)

teljes név, beosztás, kapcsolattartási adatok (e-mail cím, telefonszám, stb.)

a szerződés teljesítéséhez, illetve a számlázáshoz szükséges, (jogszabályban előírt) adatok

szerződés, illetve nem természetes személy természetes személy képviselője esetén a képviseleti minőség megszűnése után 5 év, illetve a számviteli és adójogszabályokban elírt megőrzési idő

Interjúk készítése és közzététele a honlapon, a rendezvénnyel kapcsolatos PR-anyagokban, Karinthy Gimnázium illetve alapítványi kiadványokban. Cél a KARMUN és egyéb alapítványi rendezvényen résztvevőkel interjú készítése, illetve a KARMUN, valamint az Alapítvány népszerűsítése

hozzájárulás

interjú során közölt személyes adatok

nem selejtezhető, illetve a hozzájárulás visszavonásáig

Fényképek, videó felvételek készítése és közzététele a honlapon, a rendezvénnyel kapcsolatos PR-anyagokban illetve alapítványi kiadványokban. Cél a rendezvények, illetve a résztvevők képmásának megörökítése az utókor számára, illetve a KARMUN, valamint az Alapítvány népszerűsítése

hozzájárulás (nem tömegfelvételek esetén), illetve alapítványunk jogos érdeke (tömegfelvételek esetén)

fénykép,

videó felvétel

nem selejtezhető, illetve a hozzájárulás visszavonásáig

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk (GDPR 7. cikk (3) bekezdés).

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (Salamon Attila) e-mail, illetve postacímünkön kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre. 

 1.        Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.  A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – az Alapítványunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Alapítványunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, az Alapítványunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

Milyen sütiket alkalmazunk?

Típus

Hozzájárulás

Leírás

Cél

Érvényesség

rendszer sütik

nem igényel

munkamenet azonosító süti

honlap működésének biztosítása

böngésző session vége

Honlapunk hozzájárulást igénylő sütit nem kezel.

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) az alábbi linkeken olvashat:

 1.        Mit kell tudni még a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelésünkről?

A 18 év alatti diákok adatait csak a gyermek felett szülői felügyeletet gyakorló személy hozzájárulása alapján kezelhetjük! A rendezvénnyel kapcsolatos részletes adatkezelési szabályainkról a rendezvény kiírásában olvashat.

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre az Alapítványunkkal kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a rendezvényekkel kapcsolatos tevékenység, illetve a szerződések teljesítésének folytatásának.

Amennyiben a regisztráció, illetve a részletes jelentkezési lap kitöltése során az adott adat kezeléséhez hozzájárulásra van szükségünk, az adat csak akkor küldhető el számunkra, ha ahhoz csatolva van a szükséges hozzájáruló nyilatkozat szkennelt példánya is.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával vagy adatainak korlátozásának kérésével.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból – nyolc munkanapos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy Alapítványunk rendszerét támadja, az adott látogató adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

 1. KARMUN rendezvénnyel kapcsolatos adatkezelési tevékenységünk

A KARMUN rendezvény-sorozaton részt vevő 18 év alatti személyek adatait csak a gyermek felett szülői felügyeletet gyakorló személy hozzájárulása alapján kezelhetjük! A rendezvénnyel kapcsolatos részletes adatkezelési szabályainkról rendezvény felhívásában olvashat.

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja

Jogalap

Kezelt adatok

Időtartam

 

Diákokkal kapcsolatos adatkezelés

szerződéses partnereink (iskolák) által a rendezvény-sorozatra delegált diákok személyes adatainak nyilvántartása,

hozzájárulás

(a 18 éven aluli diák felett szülői felügyeletet gyakorló személy részéről is)

név

nem

születési időpont

képviselt iskola

telefonszám

e-mail cím

nyelvismeret és annak szintje

MUN-tapasztalat

évfolyam

kísérő tanár neve

szülői felügyeleti jog igazolása

(hozzájáruló nyilatkozatban szereplő adatok: szülő neve, e-mail cím, telefonszám)

a szerződés megszűnése után 5 év, illetve az adójogszabályokba foglalt 8 év,

hozzájárulás visszavonásáig

 (a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonásáig az adatkezelés jogszerűségét)

Diákokkal kapcsolatos adatkezelés

szerződéses partnereink (iskolák) által a rendezvény-sorozatra delegált diákok

exkluzív rendezvényeken részvételének biztosítása (Parlamenti belépő, stb.)

hozzájárulás (a 18 éven aluli diák felett szülői felügyeletet gyakorló személy részéről is)

állampolgárság

útlevélszám vagy

személyigazolvány szám

szülői felügyeleti jog igazolása

(hozzájáruló nyilatkozatban szereplő adatok: szülő neve, e-mail cím, telefonszám)

a rendezvény, illetve a rendezvénnyel kapcsolatos események lezárulta után 1 év, illetve a hozzájárulás visszavonásáig

Diákokkal kapcsolatos adatkezelés

szerződéses partnereink (iskolák) által a rendezvény-sorozatra delegált diákok számára

szállás és ellátás biztosítása

(különleges adatok)

hozzájárulás (a 18 éven aluli diák felett szülői felügyeletet gyakorló személy részéről is)

egészségügyi adatok (allergia, különleges diéta, stb.)

szülői felügyeleti jog igazolása

(hozzájáruló nyilatkozatban szereplő adatok: szülő neve, e-mail cím, telefonszám)

a rendezvény, illetve a rendezvénnyel kapcsolatos események lezárulta után 1 év, illetve a hozzájárulás visszavonásáig

Diákokkal kapcsolatos adatkezelés

a housing szolgáltatást igénylő diákokkal kapcsolatos adatkezelés

(különleges adatok is)

hozzájárulás (a 18 éven aluli diák felett szülői felügyeletet gyakorló személy részéről is)

név

életkor

nem

bemutatkozásban szereplő egyéb személyes adatok

egészségügyi adatok (allergia, különleges diéta, stb.)

szülői felügyeleti jog igazolása

(hozzájáruló nyilatkozatban szereplő adatok: szülő neve, e-mail cím, telefonszám)

a rendezvény, illetve a rendezvénnyel kapcsolatos események lezárulta után 1 év, illetve a hozzájárulás visszavonásáig

 (a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonásáig az adatkezelés jogszerűségét)

Diákokkal kapcsolatos adatkezelés

a housing szolgáltatást biztosító diákokkal kapcsolatos adatkezelés

(különleges adatok is)

hozzájárulás (a 18 éven aluli diák felett szülői felügyeletet gyakorló személy részéről is)

név

lakcím

kapcsolattartási adatok

szülő neve, e-mail cím, telefonszám

szülői nyilatkozat a befogadási hajlandóságról

szülői felügyeleti jog igazolása

(hozzájáruló nyilatkozatban szereplő adatok: szülő neve, e-mail cím, telefonszám)

a rendezvény, illetve a rendezvénnyel kapcsolatos események lezárulta után 1 év, illetve a hozzájárulás visszavonásáig

 (a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonásáig az adatkezelés jogszerűségét)

MUN szervezői (diákok)

honlapon megjelenítés, archívum összeállítás

hozzájárulás (a 18 éven aluli diák felett szülői felügyeletet gyakorló személy részéről is)

név

vállalt pozíció

képmás

nem selejtezhető,

ill. hozzájárulás visszavonásáig

Diákokat kísérő pedagógusokkal kapcsolatos adatkezelés

szerződéses partnereink (iskolák) által delegált, az iskolát képviselő személyek személyes adatainak nyilvántartása a rendezvényen részvétel, illetve annak lebonyolítása érdekében

szerződéses partner jogos érdeke

név

iskola megnevezése

kísért diákok megnevezése

nyelvtudás

telefonszám

e-mail cím

a szerződés megszűnésétől számított 5 év, illetve az adótörvényekben foglalt 8 év, illetve hozzájárulás visszavonásáig

Diákokat kísérő pedagógusokkal kapcsolatos adatkezelés

szerződéses partnereink (iskolák) által delegált, az iskolát képviselő személyek személyes adatainak nyilvántartása exkluzív programokon részvétel céljából (parlamenti belépő)

Az adatok továbbításra kerülnek az Országgyűlés Hivatalába

szerződéses partner jogos érdeke

név

állampolgárság

útlevélszám vagy

személyigazolvány szám

a rendezvény, illetve a rendezvénnyel kapcsolatos események lezárulta után 1 év, illetve a hozzájárulás visszavonásáig

Diákokat kísérő pedagógusokkal kapcsolatos adatkezelés

szerződéses partnereink (iskolák) által delegált, az iskolát képviselő személyek személyes adatainak nyilvántartása szállás és étkezés biztosítása érdekében (különleges adatok is)

hozzájárulás

név

allergiára, diétára, viselkedési szokásokra

 (pl. dohányzás) vonatkozó adatok

szállással kapcsolatos adatok

(szállás megnevezése, címe, elérhetősége)

a rendezvény, illetve a rendezvénnyel kapcsolatos események lezárulta után 1 év, illetve a

hozzájárulás visszavonásáig

             

Ön Szülőként gyermeke, illetve saját személyes adatainak kezeléséhez a hozzájárulását ingyenesen és bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábban a hozzájárulás alapján kezelt adatok kezelésének jogszerűségét, azonban akadályozhatja gyermekének a KARMUN rendezvényén részvételét.

Az Ön hozzájárulása visszavonásának a regisztrálását – technikai okokból – 8 napos határidővel vállaljuk.

Az Ön személyes adatainak az Ön hozzájárulásában megnevezett célból történő kezelését meg kell szüntetnünk, ha

 1.        az a cél, amelyre az adatokat kértük megvalósult, kivéve, ha Ön az új cél megjelölésével az adatok további kezeléséhez írásban hozzájárult,
 2.        az Ön nyilatkozata szerint nem kíván Alapítványunkkal együttműködni.

Ha az adatkezelést annak bármely szakaszában az Ön kérelme alapján kell megszüntetnünk, ezért Önt jogi felelősség nem terheli.

Ön tanárként iskolájának képviselőjeként, illetve az Ön felügyeletére bízott diákok felügyelőjeként vesz részt a rendezvény-sorozaton. Személyes adatait részben az Ön által képviselt szervezet jogos érdeke alapján kezeljük, részben pedig az Ön hozzájárulása alapján. Amennyiben az Ön adatait hozzájárulása alapján kezeljük, a hozzájárulását a rendezvény szervezése és az eredmények közzététele tekintetében ingyenesen és bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábban a hozzájárulás alapján kezelt adatok kezelésének jogszerűségét.

Az Ön hozzájárulása visszavonásának a regisztrálását – technikai okokból – 8 napos határidővel vállaljuk.

Az Ön személyes adatainak az Ön hozzájárulásában megnevezett célból történő kezelését meg kell szüntetnünk, ha

 1.        az a cél, amelyre az adatokat kértük megvalósult, kivéve, ha Ön az új cél megjelölésével az adatok további kezeléséhez írásban hozzájárult,
 2.        az Ön nyilatkozata szerint nem kíván Alapítványunkkal együttműködni.

Ha az adatkezelést annak bármely szakaszában az Ön kérelme alapján kell megszüntetnünk, ezért Önt jogi felelősség nem terheli.

A rendezvényen részt vevő diákok és tanárok adatait a rendezvény szervezése során átadjuk:

 •        housing célból a fogadó családoknak
 •        a Parlament látogatóközpontjának (Országgyűlés Hivatalának) parlamenti belépés céljából

Adattovábbításra a fentieken kívül csak jogszabályban meghatározott esetekben, illetve az érintett hozzájárulásával kerülhet sor.

 1.        Egyéb adatkezelési kérdések

Adatfeldolgozóink esetében szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. Az adatfeldolgozóinkról további információ a 2. pontban található.

Alapítványunk külföldre a GDPR (V. fejezet) és az Infotv. vonatkozó rendelkezései alapján továbbíthat csak adatot.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkeresheti Alapítványunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Alapítványunk adatkezelésében részt vevő közreműködők előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön, illetve gyermekének személyes adatait megismerni.

Az Ön, illetve gyermekének személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, megbízottjainkat, illetve a rendezvény szervezőit oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Alapítványunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám az Alapítványunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön, illetve gyermeke adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

 1.        Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

Ön az adatkezelésről

 •        tájékoztatást kérhet,
 •        kérheti az általunk kezelt személyes adatai helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 •        tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint korlátozását (a kötelező adatkezelés kivételével),
 •        bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 •        a felügyeleti hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Felügyeleti Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 •        Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 •        Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5
 •        Telefon: +36 (1) 391-1400
 •        Fax: +36 (1) 391-1410
 •        E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Honlap:https://naih.hu/

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön, illetve gyermeke általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

 •        adatairól,
 •        azok forrásáról,
 •        az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 •        időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 •        az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
 •        adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 •        az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Alapítványunk a személyes adatok helyesbítésről, korlátozásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a 15 napos határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Amennyiben Ön külföldi állampolgár, akkor a szokásos tartózkodási helye vagy munkahelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Alapítványunkat.

 1.        Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?

 •        a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 •        az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény - (Info tv.)
 •        az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv)
 •        a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. tv. (Pktv.)
 •        évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

 1.        Adatkezelési tájékoztató módosítása

Alapítványunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a https://karmun.hu/ weboldalon történik.

Budapest, 2018.  

Weboldalunk használatával jóváhagyod a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.